WZÓR WYPOWIEDZENIA PEŁNOMOCNICTWA PDF DOC RTF

Wzór do pobrania na końcu artykułu

Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX. ODT.

 

 wypowiedzenie pełnomocnictwa

Artykuł zawiera wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa oraz wskazówki dotyczące jego odwołania. 

Kiedy można wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Podstawową cechą pełnomocnictwa jest możliwość jego odwołania, w każdej dowolnej chwili. Wyjątek stanowią tzw. pełnomocnictwa nieodwołalne. 

W jakich sytuacjach pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa?

  1. W przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.
  2. Z upływem okresu na jakie pełnomocnictwo zostało udzielone.
  3. W chwili ziszczenia się warunku określonego w pełnomocnictwie.
  4. Po dokonaniu czynności, do której dokonania pełnomocnictwo zostało udzielone.

Forma i chwila odwołania pełnomocnictwa

            Pełnomocnictwo może być odwołane w dowolnej formie, bez względu na to w jakiej formie było udzielone. (np. pełnomocnictwo złożone na piśmie może zostać wypowiedziane w formie ustnej)

 

         Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do pełnomocnika. (np. podczas przekazania pełnomocnikowi pisma odwołującego pełnomocnictwo). Warto pamiętać, iż pełnomocnik obowiązany jest do działania za stronę przez 14 dni od jego wypowiedzenia. Mocodawca może jednak zwolnić pełnomocnika od tego obowiązku, informując o tym swojego pełnomocnika w chwili wypowiedzenia pełnomocnictwa. 

 

 

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie