UPOWAŻNIENIE WZÓR

Grafika przedstawia komputer z napisem upoważnienie wzór

W artykule „upoważnienie wzór” pobierzesz wzór upoważnienia oraz poznasz informację na jego temat.

Upoważnienie, to potoczna nazwa pełnomocnictwa, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia.

Co powinno zawierać upoważnienie:

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (czyli jakie czynności może wykonać umocowany).
  • Datę, jak również miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel, ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Forma upoważnienia

Upoważnienie powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy. Najczęściej stosuje się formę pisemną.

Odwołanie upoważnienia 

Pełnomocnictwo możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

Pełnomocnictwo może być odwołane w dowolnej formie, jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Więcej o upoważnieniu, czyli pełnomocnictwie dowiesz się z naszego artykułu: „PEŁNOMOCNICTWO WZÓR”.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa art. 98-101 kodeksu cywilnego.

Upoważnienie wzór w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Pobierz “UPOWAŻNIENIE WZÓR DOCX.” UPOWAZNIENIE-WZOR.docx – Pobrano 291 razy – 13 KB

Pobierz “UPOWAŻNIENIE WZÓR PDF” UPOWAZNIENIE-WZOR.pdf – Pobrano 277 razy – 69 KB

Pobierz “UPOWAŻNIENIE WZÓR ODT.” UPOWAZNIENIE-WZOR.odt – Pobrano 21 razy – 6 KB

Zapoznaj się z innymi naszymi artykułami:

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYREJESTROWANIA POJAZDU

UPOWAŻNIENIE DO ZAŁATWIENIA SPRAW WZÓR

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *