STANDARDOWE UPOWAŻNIENIE

Wzór do pobrania na końcu artykułu

 Grafika przedstawia komputer z napisem upoważnienie wzór

 

Upoważnienie, czyli umożliwienie załatwienia w naszym imieniu sprawy innej osobie, jest jednostronnym oświadczeniem woli, najczęściej składanym na piśmie.

 

Co powinno zawierać upoważnienie:

 

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (czyli do jakich czynności prawnych upoważniony jest umocowany).
  • Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

 

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel, ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

 

Forma upoważnienia

 

Upoważnienie powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy, najczęściej jednak stosowana jest forma pisemna.

 

Odwołanie upoważnienia 

 

Upoważnienie możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania upoważnienia z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

 

Upoważnienie co do zasady może być odwołane w dowolnej formie, jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

 

Więcej o upoważnieniu, czyli pełnomocnictwie dowiesz się z naszego artykułu: „PEŁNOMOCNICTWO WZÓR”.

 

Wzór upoważnienia w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie