STANDARDOWE UPOWAŻNIENIE

Grafika przedstawia komputer z napisem upoważnienie wzór

Standardowe upoważnienie, czyli umożliwienie załatwienia w naszym imieniu sprawy innej osobie, jest jednostronnym oświadczeniem woli, najczęściej składanym na piśmie.

Co powinno zawierać standardowe upoważnienie:

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (czyli jakie czynności może wykonać umocowany).
  • Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel, ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Forma upoważnienia

Upoważnienie powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy. Najczęściej stosuję się formę pisemną.

Odwołanie upoważnienia 

Upoważnienie możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania upoważnienia z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

Upoważnienie możemy odwołać dowolnej formie, jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Więcej o upoważnieniu, czyli pełnomocnictwie dowiesz się z naszego artykułu: „PEŁNOMOCNICTWO WZÓR”.

Wzór upoważnienia w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Pobierz “UPOWAŻNIENIE WZÓR DOCX.” UPOWAZNIENIE-WZOR.docx – Pobrano 293 razy – 13 KB

Pobierz “UPOWAŻNIENIE WZÓR PDF” UPOWAZNIENIE-WZOR.pdf – Pobrano 281 razy – 69 KB

Pobierz “UPOWAŻNIENIE WZÓR ODT.” UPOWAZNIENIE-WZOR.odt – Pobrano 21 razy – 6 KB

Zapoznaj się z innymi naszymi artykułami:

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO

UPOWAŻNIENIE WZÓR

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYREJESTROWANIA POJAZDU

UPOWAŻNIENIE DO ZAŁATWIENIA SPRAW WZÓR

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *